Geriausių Vilniaus universiteto dėstytojų rinkimai

Studijų direkcija kviečia teikti kandidatūras 2016 m. geriausių Vilniaus universiteto dėstytojų rinkimams.

Studijų direkcija prašo akademinių kamieninių padalinių VU geriausių dėstytojų kandidatūras teikti iki š. m. gruodžio 14 d. Studijų direkcijai. Kandidatus gali siūlyti šakiniai padaliniai, studentų atstovybė, studentų mokslinės draugijos, padalinio administracija, studentai, dėstytojai bei kiti VU padaliniai ir bendruomenės nariai. Pageidaujantys teikti kandidatus geriausio VU dėstytojo apdovanojimui, prašomi pristatyti kandidatą raštu pagal VU Geriausių dėstytojų pripažinimo aprašo 1 Priedą (1 priedas 2016) apibūdinant jo pedagoginę veiklą. Kandidatai bus vertinami pagal VU Geriausių dėstytojų pripažinimo aprašo 2 Priede pateikiamus VU geriausių dėstytojų rinkimo kriterijus (VU geriausių dėstytojų pripažinimo tvarka).

Pateiktas kandidatūras svarstys ir rekomendacijas Rektoriui teiks VU Geriausių dėstytojų pripažinimo komisija. Geriausi metų dėstytojai bus apdovanoti Rektoriaus premija.

Kandidatus kviečiame siūlyti iki š. m. gruodžio 14 d. adresu povilas.grigas@cr.vu.lt

Svarbu!! Rinkimuose gali dalyvauti visas akademinis personalas, turintis daktaro mokslo laipsnį ir ne mažesnę kaip trejų metų paskaitų skaitymo patirtį bei dirbantis VU ne mažiau kaip 0,5 etato ir VU yra jo pagrindinė darbovietė. Dėstytojas negali dalyvauti rinkimuose, jei yra pripažintas pažeidusiu Vilniaus universiteto akademinės etikos kodeksą. Apdovanojimas tam pačiam dėstytojui gali būti skiriamas ne dažniau kaip vieną kartą per 5 metus (žr. siunčiamą sąrašą Geriausi VU dėstytojai 2015 – 2006 m.)