Studentų atstovų išvažiuojamieji mokymai

Š.m. spalio 1-2 dienomis VU SA GMF nariai dalyvavo Studentų atstovų išvažiuojamuosiuose mokymuose Puvočiuose, kurių metu studentai gilinosi į Studijų programų komitetų (SPK) veiklą, funkcijas ir studentų vaidmenį siekiant geresnio studijų proceso įgyvendinimo.

Pirmąją dieną vyko diskusija su Vilniaus universiteto (VU) Studijų prorektoriumi Valdu Jaskūnu apie SPK veiksnumą: kaip studentai turėtų prisidėti prie SPK darbo gerinimo, diskutuota apie SPK aktualumą, dideles jų skaičiaus išnaudojimo galimybes arba mažinimą ir t.t. Taip pat buvo peržiūrėti Studentų atstovų pareigybiniai aprašai, formuotas gero Studentų atstovo pavyzdys. Vėliau pereita prie dokumentų nagrinėjimo: analizuoti studijų programos komiteto nuostatai, kamieninio akademinio padalinio (KAP) nuostatai, VU nuostatai, pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, studijų programų reglamentas ir kt. Studentų atstovai mokėsi studijų programų išorinio vertinimo tvarkos, apimamas sritis, išvadų rengimo ir pan. Įgytos žinios pritaikytos praktinėje užduotyje vertinant studentų išsakomas problemas.

Pirmosios dienos pabaigoje ir sekančią dieną rengti problemų aprašai. Skirtingų fakultetų Studentų atstovai diskutavo apie problemų sprendimo būdus, semdamiesi gerųjų patirčių. Antroje dienos pusėje surengta posėdžio simuliacija, išsigryninti patarimai ir gudrybės produktyviems ir sklandiems posėdžiams vykti.

VU SA GMF Studentų atstovai mokymuose įgijo naujų žinių ir kompetencijų tolimesnei savo veiklai, siekiant efektyvesnio SPK darbo, nešant aktualią studentų žinutę komitetams.