VU grįžtamojo ryšio iš studentų sistema

Studentai, kaip viena didžiausių studijų kokybe suinteresuotų pusių, bendradarbiaudami su dėstytojais ir akademinių padalinių administracija, gali padėti nustatyti kylančius studijų kokybės užtikrinimo iššūkius ir prisidėti ieškant jų sprendimo.

Vienas iš būdų, sudarantis galimybę visiems studentams tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinimo procesuose, yra teikti grįžtamąjį ryšį apie studijas išsakant savo nuomonę Universiteto organizuojamose studentų apklausose.

VU periodiškai du kartus per metus atliekamos pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų apklausos apie semestro studijas ir konkrečius studijuotus dalykus. Šių vykdomų studentų apklausų duomenys yra naudojami:

SVARBU! STUDENTAMS! Žvilgtelk į šį trumpą filmuką apie apklausas.

Kiekvieno studento dalyvavimas itin svarbus: su studento apgalvotais ir pagrįstais atsakymais susipažįsta dalyką dėstantis dėstytojas, studijų programos pirmininkas ir padalinio vadovybė, apklausų duomenys naudojami dėstomam dalykui ir studijų programai tobulinti, atestuojant dėstytoją.

Dalyvaudamas apklausose išsakyti savo nuomonę taip, kaip norėtum, kad būtų įvertintas Tavo paties (pačios) darbas – pateik apgalvotus ir argumentuotus atsakymus, būk konkretiems ir korektiškas!