Apie VU SA | VU SA GMC

Apie VU SA

VU SA – savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė, visų VU studentų interesams atstovaujanti organizacija;
VU SA – filtras, kuris „siurbia“ studentų problemas ir jas išsprendžia;
VU SA – terpė, kurioje kuriamos galimybės savarankiškam tobulėjimui;
VU SA – gyvenimo mokykla, kurią baigęs turi tvirtą pagrindą;
VU SA – studentiškas Universitetas, kuriame išmoksti pilietiškumo, atsakomybės, kūrybiškumo;
VU SA – idėja, su kuria užmiegi, su kuria keliesi;
VU SA – tai studentai studentams.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete ir už jo ribų.

VU SA:

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir už Universiteto ribų. Tai – vienintelė studentų savivalda Lietuvoje, savo studentams atstovaujanti nacionaliniu lygmeniu savarankiškai;
  • padeda tobulinti studijų procesą Universitete ar Tavo padalinyje – būdama visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų narė, VU SA dalyvauja studentams aktualių klausimų svarstyme ir priėmime, remdamasi studentų poreikiais tobulina studijų reglamentavimą,  konsultuoja visais iškilusiais klausimais;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį – kad metai, praleisti Universitete niekada nepasimirštų;
  • skleidžia informaciją – kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis.

Iš viso VU SA turi 16 padalinių kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje (fakultete, institute arba centre) ir vieną Centrinį biurą, įsikūrusį VU Centriniuose rūmuose, Observatorijos kiemelyje.

Organizacijoje veikia debatų, jaunųjų energetikų, fotografijos, kino ir Kendo klubai, taip pat vykdomos Kuratorių, Mentorių, „Be etikečių“, „Sąžiningai“ ir kitos programos. Bendri siekiai, įvairūs projektai ir darbai šiuo metu vienija daugiau kaip 1000 veiklių narių.

VU SA padalinį rasi fakultete, VU SA Centrinį biurą – VU Centriniuose rūmuose, Observatorijos kiemelyje.

Vizija, misija, vertybės

VU SA vizija – vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje.

VU SA misija – efektyviai atstovaujant Vilniaus universiteto studentams bei puoselėjant universitetinę kultūrą, kurti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

Atvirumas, atsakomybė, veiklos kokybė, vieningumas ir tobulėjimas – tai principai ir vertybės, kuriomis VU SA grindžia savo veiklą.