Dėl „ThermoFisher Scientific“ mokslo dienos 2017 | VU SA GMC

Dėl „ThermoFisher Scientific“ mokslo dienos 2017

Informacija studentams apie Gyvybės mokslų centre vyksiančią ThermoFisher Scientific mokslo dieną 2017.

Spalio 12 d. (ketvirtadienį) Gyvybės mokslų centre vyks „Thermo Fisher Scientific“ mokslo diena. Jos metu vyks seminarai, paskaitos bei ekskursijos Gyvybės mokslų centre! Taip pat, dalyviai bus vaišinami užkandžiais bei pietūmis.

Registracija ir dienotvarkė: http://mokslodiena2017.lt/ Renginys nemokamas, norint dalyvauti registracija privaloma.

Informacija studentams

Reaguojant į studentų pageidavimus dalyvauti šiame renginyje, Studijų kolegijos sprendimu spalio 12 d. (ketvirtadienis) yra laisva diena nuo paskaitų sudarant galimybę dalyvauti minėtame renginyje.

Išimtys yra šios:

  1. šis sprendimas negalioja I kurso visų programų bakalauro studentams. Spalio 12 d. jiems vyks paskaitos, užsiėmimai,  lab. darbai pagal tvarkaraštį (paskaitos iš I aukšto bus perkeltos į kitas auditorijas);
  2. spalio 12 d. vyks visi pagal tvarkaraštį numatyti laboratoriniai darbai tiek I, tiek II pakopos visų programų studentams.
  3. pratybų ir seminarų užsiėmimai bei atleidimas nuo jų paliekamas dėstytojo nuožiūrai su prašymu studentus informuoti apie jų buvimą ar nebuvimą likus savaitei iki renginio.