Geriausių VU dėstytojų rinkimai 2017

Kviečiame prisijungti prie geriausių VU dėstytojų rinkimų!

Trumpai apie rinkimus: kiekvienas VU kamieninis akademinis padalinys (mūsų atveju – GMC) Geriausių dėstytojų rinkimų komisijai teikia 2–3 kandidatus, kuri pagal nurodytus kriterijus vertina kandidatų veiklą ir pateikia Rektoriui premijuoti rekomenduojamų geriausių dėstytojų sąrašą. Geriausių dėstytojų nominacijos skelbiamos Rektoriaus įsakymu, skiriant jiems Rektoriaus premiją.

Kandidatus gali teikti visi akademinės bendruomenės nariai.

Geriausiojo dėstytojo titulo nusipelno inovatyviausi ir palankią aplinką studentų tobulėjimui skatinantys mūsų Universiteto dėstytojai – jeigu perskaičius šį sakinį galvoje iškyla bet kuris GMC dėstytojas, nieko nelauk ir siūlyk jo kandidatūrą!

Prisegame geriausio VU dėstytojo teikimo kriterijus bei paraiškos formą. Paraišką pildyti ir teikti gali studentas ar studentų grupė. Siųsti paraišką galite iki lapkričio 23 d. 24:00 šiuo paštu: hr@gmc.vusa.lt