BUS, gretutinės studijos ir pasirenkamieji dalykai | VU SA GMC

BUS, gretutinės studijos ir pasirenkamieji dalykai

Bendrosios universitetinės studijos

Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – bendrojo išsilavinimo ugdymas visose Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programose.

Sužinoti, ar Tavo studijų programoje yra numatyti BUS dalykai, gali apsilankęs VU informacinėje sistemoje ▸ Studijos ▸ Studijų programos planas. Kiekvienam semestrui sudaromas naujas BUS dalykų sąrašas. Patikrinti kurie dalykai bus siūlomi kito semestro metu gali BUS tinklalapyje.

Kada ir kur vyksta registracija į BUS dalykus? Jei BUS dalykas numatytas rudens semestre – registracija vyksta per pirmąsias dvi gegužės mėnesio savaites; papildoma registracija vyksta rugsėjo mėn. pirmas dvi savaites. Jei BUS dalykas numatytas pavasario semestre – registracija vyksta per pirmąsias dvi gruodžio mėnesio savaites; papildoma registracija vyksta vasario mėn. pirmas dvi savaites. Apie tikslią registracijos pradžios datą būsi informuotas elektroniniu pranešimu, kurį gausi į savo VU el. pašto dėžutę.

Užsiregistruoti į BUS dalykus reikia prisijungus prie VU informacinės sistemos ▸ Registracijos ▸ BUS registracija.

Gretutinės studijos

Vilniaus universitetas šalia savo pagrindinių studijų siūlo rinktis gretutines studijas, kurios apima 60 kreditų.

Pasirinkti vieną iš Universiteto siūlomų gretutinių studijų programų gali studentai, kurių pirmosios pakopos studijų programoje yra numatyta tokia galimybė. Jeigu studijų programos plane tokia galimybė nenumatyta, studentas gali kreiptis į kamieninį akademinį padalinį, kuriame jis studijuoja, su prašymu sudaryti sąlygas studijuoti gretutinę studijų programą, patvirtinant individualų studijų planą.

Dėl papildomos informacijos ir registracijos į gretutines studijas reikia kreiptis į fakultetą (padalinį), kuriame organizuojama konkreti gretutinių studijų programa.

Pasirenkamieji dalykai

Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai (moduliai) iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypties išsilavinimą.

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo. Jeigu nesieki gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje, pasirenkamuosius dalykus (modulius) gali rinktis iš visų Universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytą tvarką.

Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tik tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais.

Registracija į pasirenkamuosius dalykus ir gretutines studijas

Semestro pabaigoje vyksta registracija į kito semestro pasirenkamuosius dalykus/modulius ir, jei esi pasirinkęs gretutines studijas, į gretutinių studijų dalykus/modulius. Registracijos pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., o rudens semestro – gegužės 15 d. Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo užsiregistruoti per pirmas dvi semestro savaites.

Apie sprendimą rinktis gretutines studijas reikia raštu informuoti šias studijas vykdantį kamieninį akademinį padalinį ne vėliau kaip likus vienam semestrui iki gretutinių studijų pradžios: jei jos prasideda pavasario semestre – per rugsėjo mėnesį, jei rudens semestre – per vasario mėnesį. Susitarimas dėl gretutinių studijų, kuriame reglamentuojami studento įsipareigojimai bei teisė atsisakyti gretutinių studijų programos, sudaromas iki spalio 15 d. (jei gretutinės studijos prasideda pavasario semestre) arba iki kovo 15 d. (jei gretutinės studijos prasideda rudens semestre).

Papildomų užsienio kalbų studijos

Vilniaus universitete taip pat gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą.

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima nuo rugsėjo 1 d. 18 val. iki rugsėjo 14 d. (imtinai) ir nuo prisijungus prie VU informacinės sistemos ▸ Registracijos ▸ Kita užsienio kalba. Čia taip pat rasi informacijos apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius.

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja, todėl vieno semestro kalbos studijos Tau atsieis viso labo 55 Eur.

Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama papildoma pažyma.