Automobilių stovėjimo aikštelė

<< Grįžti į pradinį puslapį

BENDRA INFORMACIJA:

 • Vilniaus universiteto pastatų komplekse (Nemenčinės al. 3D) įrengta automatinė automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistema, kontroliuojanti į automobilių parkavimo aikštelę įvažiuojančių/išvažiuojančių automobilių srautus.
 • Norint įvažiuoti į aikštelę, būtina turėti specialų leidimą, kurį suteikia VU Eksploatavimo ir paslaugų direkcija.
 • Leidimai išduodami asmenims, užpildžiusiems šią anketą. Duomenis tiesiogiai perduodame VU Eksploatavimo ir paslaugų direkcijai. Esant skubiems atvejams, galite kreiptis el. paštu: avna@epd.vu.lt
 • Nuododą į registracijos anketą galite rasti čia.

 

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS:

 • Registracijos anketoje studentas turi pateikti: LSP numerį, vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, padalinį ir fakultetą, kurio teritorijoje parkuoja automobilį, automobilio valstybinį numerį, markę, modelį, terminą iki kada ir kokiu paros metu reikalingas leidimas bei pastabas, jei tokių yra.
 • Kiekvienas asmuo turi galimybę prašyme nurodyti kelis automobilius, tačiau yra griežtai kontroliuojama, kad vienu metu į teritoriją būtų įleistas tik vienas tam pačiam asmeniui priskirtas automobilis. Nustačius pažeidimą, kai į teritoriją bandoma įvažiuoti daugiau nei vienu tam pačiam asmeniui priskirtu automobiliu, visi to asmens vardu priskirti automobiliai ir asmeniui išduotas leidimas be atskiro įspėjimo yra panaikinami.
 • Vieta leidimo turėtojo automobiliui nėra rezervuojama.
 • Leidimas suteikiamas per 1-2 savaites, apie tai pranešama elektroniniu paštu.

 

LEIDIMŲ NAUDOJIMO (ĮVAŽIAVIMO Į AIKŠTELĘ) TVARKA:

 • Įleidimas ir išleidimas į/iš aikštelės galimas tik identifikavus automobilio numerį, o tai reiškia, kad jis privalo būti AVNA duomenų bazėje.
 • Kad numeris būtų tinkamai nuskaitytas, jis turi būti švarus ir nesulankstytas.
 • Automobilio numeris atpažįstamas šiam sustojus maždaug 3 m atstumu nuo automatinio kelio užtvaro karties.
 • Judėjimo greitis aikštelėje – ne daugiau kaip 10 km/h.
 • Jeigu leidimas išduotas, valstybiniai numeriai gerai matomi, tačiau nepavyksta patekti į aikštelę, rekomenduojame kreiptis į apsaugą (tiesiogiai, telefonu arba paspaudus iškvietimo mygtuką įrenginyje su užrašu „Informacija“, sumontuotame šalia kelio užtvaro).

 

LEIDIMŲ ANULIAVIMAS IR ATNAUJINIMAS:

 • Jei automobilis parkuojamas ant šaligatvių, vejos, užstatant įvažiavimus ar kitose neleistinose vietose – leidimas anuliuojamas.
 • Leidimas taip pat anuliuojamas nustačius pažeidimą, kai į teritoriją bandoma įvažiuoti daugiau nei vienu to paties asmens vardu registruotu automobiliu. Tokiu atveju be atskiro įspėjimo panaikinami visiems to asmens vardu registruotiems automobiliams išduoti leidimai.
 • Kartą anuliavus leidimą, antras nebeišduodamas!

 

LEIDIMO INFORMACIJOS KEITIMAS:

 • Pasikeitus automobiliui, jo valstybiniam numeriui ar kitu tikslu norint pakeisti leidimą, naujas leidimas yra išduodamas ta pačia aukščiau nurodyta tvarka.

 

NAUDINGA INFORMACIJA VAIRUOTOJAMS:

 • Prašymų priėmimas ir leidimų išdavimas gali būti laikinai sustabdomas dėl viršytų aikštelėje esančių vietų skaičiaus ir kitų nenumatytų atvejų. Viršijus automobilių skaičių aikštelėje, apsauga prie įvažiavimo pastato informacinį stovą, skelbiantį, jog šiuo metu laisvų vietų teritorijoje nėra.
 • Norint Universiteto alumnams arba ne Universiteto bendruomenės nariams, atvykstant į Universitetą įvažiuoti į aikštelę, būtina turėti specialų leidimą, kurį, gali išduoti kiekvienas VU padalinys ir pranešti tai  ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki atvykimo. 
 • Leidimas galioja vienai transporto priemonei ir nesuteikia teisės stovėjimo aikštelėje rezervuoti stovėjimo vietą. Leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę bet kurioje laisvoje stovėjimo aikštelės vietoje, jeigu nėra stovėjimą draudžiančių ženklų. Tais atvejais, kai stovėjimo aikštelė yra užpildyta, statymas joje gali būti laikinai ribojamas, kol atsiras laisvų vietų.
 • Leidimų įvažiuoti išdavimą administruoja Universiteto Turto valdymo ir paslaugų centras. Leidimas suteikiamas Universiteto bendruomenės nariui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuojant apie leidimo suteikimą ir jo galiojimo terminą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo.
 • Leidimas suteikia teisę stovėjimo aikštelėse statyti transporto priemones kasdien nuo 0.00 valandos iki 24.00 valandos, bet ne ilgesniam nei 240 valandų (10 parų) nepertraukiamam laikotarpiui. Leidimai ilgesniam stovėjimui suteikiami tik išimtiniais atvejais.  Norėdami gauti tokį leidimą, turite užpildyti naują paraišką, pateikdami argumentus, kodėl yra reikalingas toks leidimas.
 • Universiteto bendruomenės narys ar svečias, įvažiuodamas į stovėjimo aikštelę ar išvažiuodamas iš jos, privalo užtikrinti, kad transporto priemonės valstybinis numeris būtų švarus ir numerio atpažinimo įranga galėtų jį nuskaityti.
 • Viršijus nustatytą nepertraukiamą stovėjimo laiką neturint tam teisę suteikiančio leidimo, nesilaikant stovėjimo aikštelės ženklinimo ar saugaus eismo reikalavimų:
  • pirmą kartą yra įspėjama elektroniniu paštu;
  • antrą kartą – išduoto leidimo galiojimas yra sustabdomas 30 dienų;
  • trečią kartą – leidimo galiojimas Universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro atsakingos darbuotojo sprendimu stabdomas vieneriems metams.
 •  Universiteto alumnus arba ne Universiteto bendruomenės narius, kurie nesilaiko viršiau pateiktų reikalavimų, apsaugos darbuotojai turi teisę įspėti ir nurodyti, kaip tinkamai įvažiuoti ar išvažiuoti iš stovėjimo aikštelių ar jose statyti transporto priemones.

 

KILUS KLAUSIMAMS KREIPTIS:

Mindaugas Puodžiūnas TVPC Turto duomenų valdytojas

Tel.nr (8 5) 268 70 58

El. paštas mindaugas.puodziunas@tvpc.vu.lt