VU SA GMC koordinatoriai

VU SA GMC patalpose mus galite rasti pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 12 iki 15 valandos.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į mus paštu info@gmc.vusa.lt. Negavus atsakymo į laišką per 3 darbo dienas, persiųskite jį pakartotinai arba susisiekite su mumis per facebook.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Gyvybės mokslų centre

Adresas: Gyvybės mokslų centras, C113, Saulėtekio al. 7, Vilnius

Tel. nr.: +370 604 65 260

El. paštas.: info@gmc.vusa.lt


Pirmininkas atstovauja VU GMC studentus VU GMC Taryboje ir oficialiai reiškia jų nuomonę, planuoja VU SA GMC veiklą, siekdamas reikšmingų pokyčių nuolat bendradarbiauja su VU GMC administracija, rengia VU SA GMC finansinį planą ir atsako už finansinę veiklą, taip pat vykdo kitas VU SA GMC nuostatuose, VU SA įstatuose ir kituose įstatymuose jam priskirtas pareigas.
Pirmininkė
Miglė Gervytė
Tel. +370 673 59 202
pirmininkas@gmc.vusa.lt
Organizacinės srities koordinatorius organizuoja VU SA GMC renginius, esant poreikiui padeda su VU SA GMC organizuojamų renginių, mokymų, išvažiavimų, projektų ir kt. įgyvendinimu bei organizacniais klausimais / ar juos organizuoja.
Organizacinės srities koordinatorė
Elizabet Beržanskytė
Tel. +370 636 84 430
org@gmc.vusa.lt
Adminstratorius ir LSP koordinatorius užtikrina VU SA GMC dokumentų administravimą ir archyvavimą, protokoluoja VU SA GMC sričių ir visuotinius susirinkimus bei administruoja LSP grąžinimą, keitimą, sprendžia kitas su LSP susijusias problemas.
LSP koordinatorė ir administratorė
Kamilė Bičiūnaitė
Tel. +370 689 45 286
lsp@gmc.vusa.lt admin@gmc.vusa.lt
Komunikacijos srities koordinatorius nuolat renka ir tikslingai bei kuo originaliau viešina informaciją apie VU SA ir VU SA GMC veiklą, prižiūri ir nuolat atnaujina informaciją VU SA GMC tinklapyje, socialiniuose tinkluose bei kituose VU SA GMC informaciniuose kanaluose.
Komunikacijos srities koordinatorė
Ieva Lingytė
Tel. +370 604 65 260
ieva.lingyte@gmail.com
Akademinio proceso reikalų koordinatorius konsultuoja studentus akademiniais klausimais,užtikrina, kad būtų išsiaiškinti su akademine sritimi susiję studentų poreikiai, dirba su akademine sritimi susijusiomis VU ir VU SA atliekamomis apklausomis ir tyrimais bei užtikrina abipusio grįžtamojo ryšio teikimą.
Akademinio proceso reikalų koordinatorė
Meda Jurevičiūtė
Tel. +370 629 29 417
akadem@gmc.vusa.lt
Marketingo srities koordinaorius ieško trumpalaikių ir ilgalaikių rėmėjų, rūpinasi VU SA GMC veiklai reikalingų daiktų gavimu barterinių mainų principu, bei yra atsakingas už plakatus ir jų reklaminius stendus VU GMC bei VU bendrabučiuose.
Marketingo srities koordinatorius
Daniel Račicki
Tel. +370 674 09 160
marketingas@gmc.vusa.lt
Socialinio proceso reikalų koordinatorė sprendžia (ieško būdų išspręsti) studentų socialines problemas, administruoja vienkartines socialines ir tikslines stipendijas, esant poreikiui inicijuoja vardinių stipendijų steigimą, rūpinasi specialiųjų poreikių turinčiais studentais bei kitomis socialiai jautriomis grupėmis.
Socialinio proceso reikalų koordinatorė
Ugnė Unguraitytė
Tel. +370 633 55 071
soc@gmc.vusa.lt
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius siekia užtikrinti dabartinių ir buvusių VU SA GMC narių – veteranų – bendravimą, rūpinasi VU SA GMC narių motyvacija, stengiasi tobulinti jų kompetencijas bei išlaikyti narius organizacijoje.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė
Toma Tomkutė
Tel. +370 670 43 327
hr@gmc.vusa.lt
-
Pirmakursių stovyklos vadovė
Rimantė Ražinskaitė
Tel. +370 693 19 580
-
-
The COINS 2018 koordinatorė
Ugnė Čėplaitė
Tel. +370 653 39 016
coins@thecoins.eu
Kuratorių koordinatorius organizuoja kuratorių atranką, koordinuoja jų darbą. Rūpinasi ir užtikrina efektyvią kuratorių veiklą priėmimų, pirmakursių stovyklos ir integracinės savaitės metu.
Kuratorių koordinatorė
Grėta Gudonytė
Tel. +370 643 21 789
kuratoriai@gmc.vusa.lt
Studentų atstovų koordinatorius dirba su studentų atstovais padalinyje, siekia, kad studentų atstovai savo veiklą grįstų pačių studentų nuomone ir jų poreikiais. Programos „Sąžiningai“ koordinatorius prisideda prie akademinio sąžiningumo užtikrinimo ir plėtros.
Studentų atstovų ir „Sąžiningai“ koordinatorė
Monika Pošiūnaitė