VU SA GMC koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapį


VU SA GMC dirba nuotoliniu būdu.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į mus paštu info@gmc.vusa.lt. Negavus atsakymo į laišką per 3 darbo dienas, persiųskite jį pakartotinai arba susisiekite su mumis per facebook.

 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Gyvybės mokslų centre

Adresas: Gyvybės mokslų centras, C113, Saulėtekio al. 7, Vilnius

Tel. nr.: +370 64755964

El. paštas.: info@gmc.vusa.lt

 

Pirmininkė atstovauja VU GMC studentams ir oficialiai reiškia jų nuomonę, planuoja VU SA GMC veiklą, siekdama reikšmingų pokyčių nuolat bendradarbiauja su VU GMC administracija bei rengia VU SA GMC finansinį planą ir atsako už finansinę veiklą.
Pirmininkė
Kornelija Buivydaitė

Tel. +370 692 75304

pirmininkas@gmc.vusa.lt

The COINS vadovas užtikrina The COINS koordinatorių komandos darbų atlikimą, rengia konferencijos finansinį planą ir atsako už finansinę veiklą, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais.
The COINS 2022 vadovas / Kolegialaus valdymo organo pirmininkas
Danielius Šematovič

Tel. +370 601 51780

coins@thecoins.eu

Kolegialaus valdymo organo narė padeda Pirmininkei ir visai jos komandai kuruoti sričių koordinatorių veiklą, tvirtinti atstovus bei sudaryti ir įgyvendinti VU SA GMC metų veiklos planą.
Kolegialaus valdymo organo narė
Eglė Jašinskaitė

Tel. +370 604 27703

egle.jasinskaite@gmc.stud.vu.lt

Kolegialaus organo valdymo narė padeda Pirmininkei ir visai jos komandai kuruoti sričių koordinatorių veiklą, tvirtinti atstovus bei sudaryti ir įgyvendinti VU SA GMC metų veiklos planą.
Kolegialaus valdymo organo narė
Karolina Limanovskaja
Integracijos proceso ir kuratorių  koordinatorė  yra atsakinga už studentų integracijos veiklas. Taip pat vykdo kuratorių atrankas bei yra atsakinga už jų veiksmingą darbą ir kompetencijų kėlimą.
Integracijos proceso ir kuratorių koordinatorė
Deimantė Graželytė

Tel. +370 624 69345

integracija@gmc.vusa.lt

Administratorė užtikrina VU SA GMC dokumentų administravimą ir archyvavimą, protokoluoja VU SA GMC sričių ir visuotinius susirinkimus. Marketingo srities koordinatorė ieško trumpalaikių ir ilgalaikių rėmėjų bei yra atsakinga už plakatus ir jų reklaminius stendus VU GMC bei VU bendrabučiuose.
Administratorė ir marketingo srities koordinatorė
Vesta Kubiliūtė
Studentų atstovų koordinatorė dirba su studentų atstovais padalinyje, esant poreikiui bendrauja su VU GMC administracija su atstovavimo sritimi susijusiais klausimais bei siekia, kad studentų atstovai savo veiklą grįstų pačių studentų nuomone ir jų poreikiais.
Atstovų koordinatorė
Miglė Krasauskaitė

Tel. +370 604 41135

atstovai@gmc.vusa.lt

Komunikacijos koordinatorius nuolat renka ir tikslingai bei kuo originaliau viešina informaciją apie VU SA ir VU SA GMC veiklą bei prižiūri ir nuolat atnaujina informaciją VU SA GMC tinklapyje, socialiniuose tinkluose ir kituose VU SA GMC informaciniuose kanaluose.
Komunikacinės srities koordinatorius
Eivinas Zableckas

Tel. +370 683 15603

info@gmc.vusa.lt

Organizacinės srities koordinatorė organizuoja VU SA GMC renginius, prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių įgyvendinimo bei bendradarbiauja su kitais VU SA padaliniais ir VU SA Centriniu biuru vykdant renginius / projektus.
Organizacinės srities koordinatorė
Rusnė Uzielaitė

Tel. +370 604 54491

org@gmc.vusa.lt

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė konsultuoja studentus socialiniais ir akademiniais klausimais, užtikrina abipusio grįžtamojo ryšio studentams ir dėstytojams teikimą, rūpinasi VU GMC studijų proceso ir aplinkos gerinimu (bei pritaikymu individualiųjų poreikių turintiems studentams ir kitoms socialiai jautrioms grupėms) bei inicijuoja pokyčius.
Socialinio ir akademinio proceso reikalų koordinatorė
Justė Žilionytė

Tel. +370 600 35076

socakadem@gmc.vusa.lt

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė siekia užtikrinti dabartinių ir buvusių VU SA GMC narių – veteranų – bendravimą, rūpinasi VU SA GMC narių motyvacija bei stengiasi išlaikyti narius organizacijoje bei stengiasi palaikyti teigiamą mikroklimatą atstovybėje.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė
Evelina Prosevičiūtė

Tel. +370 699 94018

hr@gmc.vusa.lt