VU SA GMC koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįVU SA GMC dirba nuotoliniu būdu.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į mus paštu info@gmc.vusa.lt. Negavus atsakymo į laišką per 3 darbo dienas, persiųskite jį pakartotinai arba susisiekite su mumis per facebook.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Gyvybės mokslų centre

Adresas: Gyvybės mokslų centras, C113, Saulėtekio al. 7, Vilnius

Tel. nr.: +370 634 25 211

El. paštas.: info@gmc.vusa.lt


Pirmininkas atstovauja VU GMC studentams ir oficialiai reiškia jų nuomonę, planuoja VU SA GMC veiklą, siekdamas reikšmingų pokyčių nuolat bendradarbiauja su VU GMC administracija bei rengia VU SA GMC finansinį planą ir atsako už finansinę veiklą.

Pirmininkas

Martynas Arbačiauskas
Tel. +370 657 54 207
pirmininkas@gmc.vusa.lt

Administratorius ir LSP koordinatorius užtikrina VU SA GMC dokumentų administravimą ir archyvavimą, protokoluoja VU SA GMC sričių ir visuotinius susirinkimus bei administruoja LSP grąžinimą, keitimą ir sprendžia kitas su LSP susijusias problemas.

Administratorė ir LSP koordinatorė

Deimantė Graželytė
Tel. +370 624 69 345
admin@gmc.vusa.lt lsp@gmc.vusa.lt

Studentų atstovų koordinatorius dirba su studentų atstovais padalinyje, esant poreikiui bendrauja su VU GMC administracija su atstovavimo sritimi susijusiais klausimais bei siekia, kad studentų atstovai savo veiklą grįstų pačių studentų nuomone ir jų poreikiais.

Studentų atstovų koordinatorė

Kornelija Buivydaitė
Tel. +370 692 75 304
atstovai@gmc.vusa.lt

Komunikacinės srities koordinatorius nuolat renka ir tikslingai bei kuo originaliau viešina informaciją apie VU SA ir VU SA GMC veiklą bei prižiūri ir nuolat atnaujina informaciją VU SA GMC tinklapyje, socialiniuose tinkluose ir kituose VU SA GMC informaciniuose kanaluose.

Komunikacinės srities koordinatorė

Karolina Limanovskaja
Tel. +370 634 25 211
info@gmc.vusa.lt

Marketingo srities koordinatorius ieško trumpalaikių ir ilgalaikių rėmėjų bei yra atsakingas už plakatus ir jų reklaminius stendus VU GMC bei VU bendrabučiuose.

Marketingo koordinatorius

Rokas Toleikis
Tel. +370 684 76 402
marketingas@gmc.vusa.lt

Organizacinės srities koordinatorius organizuoja VU SA GMC renginius, prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių įgyvendinimo bei bendradarbiauja su kitais VU SA padaliniais ir VU SA Centriniu biuru vykdant renginius / projektus.

Organizacinės srities koordinatorė

Eglė Jašinskaitė
Tel. +370 604 27 703
org@gmc.vusa.lt

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė konsultuoja studentus socialiniais ir akademiniais klausimais, užtikrina abipusio grįžtamojo ryšio studentams ir dėstytojams teikimą, rūpinasi VU GMC studijų proceso ir aplinkos gerinimu (bei pritaikymu individualiųjų poreikių turintiems studentams ir kitoms socialiai jautrioms grupėms) bei inicijuoja pokyčius.

Socialinio ir akademinio proceso reikalų koordinatorė

Ilvika Maleckaitė
Tel. +370 683 41 565
socakadem@gmc.vusa.lt

Kuratorių koordinatorius organizuoja kuratorių atranką ir koordinuoja jų darbą bei rūpinasi ir užtikrina efektyvią kuratorių veiklą priėmimų, pirmakursių stovyklos ir integracinės savaitės metu.

Kuratorių koordinatorė

Viktorija Politikaitė
Tel. +370 695 34 232
kuratoriai@gmc.vusa.lt

The COINS vadovas užtikrina The COINS koordinatorių komandos darbų atlikimą, rengia konferencijos finansinį planą ir atsako už finansinę veiklą, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio partneriais.

The COINS 2022 vadovas

Danielius Šematovič
Tel. +370 601 51 780
coins@thecoins.eu

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius siekia užtikrinti dabartinių ir buvusių VU SA GMC narių – veteranų – bendravimą, rūpinasi VU SA GMC narių motyvacija bei stengiasi išlaikyti narius organizacijoje bei stengiasi palaikyti teigiamą mikroklimatą atstovybėje.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Karolina Keršytė
Tel. +370 699 16 789
hr@gmc.vusa.lt