VU SA GMC koordinatoriai

Karantino laikotarpiu VU SA GMC dirba nuotoliniu būdu.

Kilus klausimams kviečiame kreiptis į mus paštu info@gmc.vusa.lt. Negavus atsakymo į laišką per 3 darbo dienas, persiųskite jį pakartotinai arba susisiekite su mumis per facebook.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Gyvybės mokslų centre

Adresas: Gyvybės mokslų centras, C113, Saulėtekio al. 7, Vilnius

Tel. nr.: +370 604 65 260

El. paštas.: info@gmc.vusa.lt


Pirmininkas atstovauja VU GMC studentams ir oficialiai reiškia jų nuomonę, planuoja VU SA GMC veiklą, siekdamas reikšmingų pokyčių nuolat bendradarbiauja su VU GMC administracija bei rengia VU SA GMC finansinį planą ir atsako už finansinę veiklą.
Pirmininkė
Monika Pošiūnaitė
Tel. +370 648 33 178
pirmininkas@gmc.vusa.lt
Vicepirmininkas koordinuoja VU SA GMC narių užimtumą, bendradarbiauja su kitais VU SA padaliniais ir VU SA Centriniu biuru bei stebi visų koordinatorių nuveiktus bei planuojamus darbus.
Vicepirmininkas
Ignas Ušinskas
Tel. +370 606 64 104
vice@gmc.vusa.lt
Administratorius ir LSP koordinatorius užtikrina VU SA GMC dokumentų administravimą ir archyvavimą, protokoluoja VU SA GMC sričių ir visuotinius susirinkimus bei administruoja LSP grąžinimą, keitimą ir sprendžia kitas su LSP susijusias problemas.
Administratorius ir LSP koordinatorius
Dainius Gudas
Tel. +370 614 12 997
admin@gmc.vusa.lt lsp@gmc.vusa.lt
Akademinio proceso reikalų koordinatorius konsultuoja studentus akademiniais klausimais, užtikrina, kad būtų išsiaiškinti su akademine sritimi susiję studentų poreikiai, dirba su akademine sritimi susijusiomis VU ir VU SA atliekamomis apklausomis ir tyrimais bei užtikrina abipusio grįžtamojo ryšio teikimą.
Akademinio proceso reikalų koordinatorius
Mindaugas Sinis
Tel. +370 623 44 173
akadem@gmc.vusa.lt
Komunikacinės srities koordinatorius nuolat renka ir tikslingai bei kuo originaliau viešina informaciją apie VU SA ir VU SA GMC veiklą bei prižiūri ir nuolat atnaujina informaciją VU SA GMC tinklapyje, socialiniuose tinkluose ir kituose VU SA GMC informaciniuose kanaluose.
Komunikacinės srities koordinatorė
Brigita Serebriakova
Tel. +370 611 77 630
info@gmc.vusa.lt
Studentų atstovų koordinatorius dirba su studentų atstovais padalinyje, esant poreikiui bendrauja su VU GMC administracija su atstovavimo sritimi susijusiais klausimais bei siekia, kad studentų atstovai savo veiklą grįstų pačių studentų nuomone ir jų poreikiais. Marketingo srities koordinatorius ieško trumpalaikių ir ilgalaikių rėmėjų bei yra atsakingas už plakatus ir jų reklaminius stendus VU GMC bei VU bendrabučiuose.
Studentų atstovų ir marketingo koordinatorius
Martynas Arbačiauskas
Organizacinės srities koordinatorius organizuoja VU SA GMC renginius, prisideda prie VU mastu organizuojamų renginių įgyvendinimo bei bendradarbiauja su kitais VU SA padaliniais ir VU SA Centriniu biuru vykdant renginius / projektus.
Organizacinės srities koordinatorius
Danielius Šematovič
Tel. +370 601 51 780
org@gmc.vusa.lt
Socialinio proceso reikalų koordinatorius konsultuoja studentus socialiniais klausimais, administruoja vienkartines socialines ir tikslines stipendijas, esant poreikiui inicijuoja vardines stipendijas bei rūpinasi specialiųjų poreikių turinčiais studentais bei kitomis socialiai jautriomis grupėmis.
Socialinio proceso reikalų koordinatorė
Emilė Puplauskaitė
Tel. +370 609 33 819
soc@gmc.vusa.lt
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius siekia užtikrinti dabartinių ir buvusių VU SA GMC narių – veteranų – bendravimą, rūpinasi VU SA GMC narių motyvacija bei stengiasi išlaikyti narius organizacijoje bei stengiasi palaikyti teigiamą mikroklimatą atstovybėje.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius
Joris Valatka
Tel. +370 686 17 293
hr@gmc.vusa.lt
Programos „Sąžiningai“ koordinatorius prisideda prie akademinio sąžiningumo užtikrinimo ir plėtros.
Programos „Sąžiningai“ koordinatorė
Milda Brokevičiūtė
Tel. +370 643 30 241
saziningai@gmc.vusa.lt
Kuratorių koordinatorius organizuoja kuratorių atranką ir koordinuoja jų darbą bei rūpinasi ir užtikrina efektyvią kuratorių veiklą priėmimų, pirmakursių stovyklos ir integracinės savaitės metu.
Kuratorių koordinatorė
Gerda Matuškevičiūtė
Tel. +370 618 06 970
kuratoriai@gmc.vusa.lt
-
Pirmakursių stovyklos vadovė
Meda Jurevičiūtė
Tel. +370 629 29 417
stovyklosvadovas@gmc.vusa.lt
-
The COINS 2020 koordinatorė
Elizabet Beržanskytė
Tel. +370 636 84 430
coins@thecoins.eu