Praradimas | VU SA GMC

Praradimas

Pirmiausia reikia prisijungti www.lsp.lt ir atitinkamai pažymėti, kad LSP prarastas: jei LSP pamestas, spausti „Pranešti apie pamestą LSP“, jei pavogtas – „Pranešti apie pavogtą LSP“.

Studentui reikia apsilankyti VU SA padalinyje savo fakultete arba VU SA Centriniame biure ir užpildyti pranešimą apie prarastą LSP. Pranešimo formą ir jos pildymo pavyzdį galima rasti čia. Jei LSP pavogtas, be pranešimo dar reikia pristatyti pažymą iš Vyriausiojo policijos komisariato (VPK). Jei LSP pavogtas užsienyje, tinka ir užsienio valstybių policijos pažyma.

Baigiant/nutraukiant studijas ir praradus LSP, be užpildyto pranešimo apie praradimą, studentų atstovybei reikia pristatyti 37,65 € baudos sumokėjimo faktą įrodantį banko kvitą.

Jei studijos tęsiamos ir bus gaminamas naujas LSP, jokios baudos mokėti nereikia. (Negalioja tais atvejais, kai baigiamos bakalauro studijos ir studentas turi minty, kad norės gamintis LSP ir magistrantūroje!)

Kai tik praradimas bus užregistruotas, LSP puslapyje bus galima užsisakyti naujo LSP gamybą.

 

Dokumentai, kurių gali prireikti praradus LSP: