Kviečiame iki rugsėjo 9 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vilniaus universiteto Gamtos mokslų ir Chemijos fakulteto magistro 1 kurso studentus bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2016-2017 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1772 Eur (vieneriems mokslo metams). Stipendiją mokės Vilniaus universitetas lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Paraiškas magistro 1 kurso studentai turi pateikti iki 2016 m. rugsėjo 9 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką, Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą;
  3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
  4. bakalauro darbą el. formatu;
  5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentai pateikiami VU Studijų direkcijai (el. p.:jurgita.alonderyte@cr.vu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. p.:kristina.poce@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta VU Gamtos mokslų ir Chemijos fakultetų tinklalapiuose iki 2016 m. rugsėjo 26 d. imtinai.

„Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos yra skiriamos nuo 2011 m. Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros gabius ir motyvuotus VU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Kristiną Pocę: kristina.poce@thermofisher.com elektroniniu paštu , telefonu +37069979843.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.

UAB „Thermo Fisher Scientific“ vardinės stipendijos skyrimo nuostatai.