Studijas reglamentuojantys dokumentai | VU SA GMC

Studijas reglamentuojantys dokumentai

Seimo ir Vyriausybės nutarimai:

VU Statutas
Mokslo ir studijų įstatymas

Komisijų ir komitetų nuostatai:

VU Akademinės etikos kodeksas
VU Akademinės etikos komisijos nuostatai
VU padalinio akademinės etikos komisijos nuostatai
VU Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai
VU padalinio Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai
Studijų programos komiteto nuostatai

VU nutarimai:

VU studijų nuostatai
VU praktikos reglamentas
Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarka
Vilniaus universiteto studentų studijų finansavimo valstybės lėšomis skyrimo, nutraukimo ir sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas
Vilniaus universiteto stipendijų nuostatai
Vilniaus universiteto geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarka
Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklės
Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas
Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio šalies aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas
Gretutinių studijų organizavimo tvarka
VU bendrųjų universitetinių studijų koncepcija
Studijų programų reglamentas
VU Užsienio kalbų mokymo(si) koncepcija
Rotacijos tvarkos aprašas

Studijų rezultatų įvertinimo ir baigimo tvarkos:

Studijų pasiekimų vertinimo tvarka
Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarka
Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas
Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universitetu tvarka
Diplomų, diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka
Diplomų CUM LAUDE ir MAGNE CUM LAUDE išdavimo tvarka
Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka