VU SA GMC ataskaitinė-rinkiminė konferencija

VU SA GMC ataskaitinė-rinkiminė konferencija vyko balandžio 19 d. Konferencijos metu į VU SA, VU SA GMC ir VU GMC valdymo organus bei komisijas buvo išrinkti šie studentų atstovai:

VU SA GMC Pirmininkė: Sabina Gračiova.

VU SA GMC kolegialus valdymo organas: Sabina Gračiova (ex officio), Eglė Ovsianaitė, Domas Rupkus, Justinas Šakinis, Aurelija Cicilionytė.

VU GMC Taryba: Sabina Gračiova (ex officio), Egidijus Kinderis, Juozas Nainys.

VU GMC Akademinės etikos komisija: Aurelija Cicilionytė, Eglė Ovsianaitė.

VU GMC Priėmimo-atestacijos komisija: Miglė Kazokaitytė.

VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisija: Sabina Gračiova, Miglė Kazokaitytė, Domas Rupkus.

VU GMC Erasmus praktikos ir atrankos komisija: Aurelija Cicilionytė.

VU SA Parlamentas: Sabina Gračiova (ex officio), Justinas Kavoliūnas, Rimantė Ražinskaitė.

VU GMC Studijų kolegija: Sabina Gračiova.