VU SA GMC ataskaitinė-rinkiminė konferencija | VU SA GMC

VU SA GMC ataskaitinė-rinkiminė konferencija

VU SA GMC 2017–2018 metų veiklos ataskaita

VU SA GMC ataskaitinė-rinkiminė konferencija vyks 2018 m. balandžio 17 d. Jos metu bus pristatoma padalinio veiklos ataskaita, revizijos komisijos išvados, renkamas padalinio pirmininkas ir studentų atstovai į VU SA ir VU GMC organus. Kviečiame visus VU GMC studentus dalyvauti, balsuoti ir kelti savo kandidatūras į VU SA bei VU GMC valdymo organus.

Preliminari konferencijos darbotvarkė čia.

Konferencijos metu rinksime:

 • VU SA GMC Pirmininką;
 • VU SA GMC Valdybą;
 • 2 studentų atstovus į VU GMC Tarybą (Pirmininkas ex officio yra VU GMC Tarybos narys)
 • 1 studentų atstovą į VU GMC Studijų kolegiją;
 • 2 studentų atstovus į VU GMC Akademinės etikos komisiją;
 • 1 studentų atstovą į VU GMC priėmimo-atestacinę komisiją;
 • 3 studentų atstovus į VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisiją;
 • 1 studentų atsotvą į VU GMC Erasmus praktikos ir atrankos komisiją;
 • 1 studentų atstovą į VU GMC Doktorantūros mokyklos Tarybą;
 • Studentų atstovus į VU GMC Studijų programų komitetus;
 • 2 studentų atstovus į VU SA Parlamentą (Pirmininkas ex officio yra VU SA Parlamento narys)
 • 10 delegatų į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.

Norėdami atstovauti studentams kituose valdymo organuose kandidatūras galite išsikelti Konferencijos metu.