Išrinktas naujas VU SA GMC pirmininkas, Valdyba ir studentų atstovai

Antradienį (balandžio 17 d.) vyko Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Gyvybės mokslų centre (VU SA GMC) ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu buvo išrinkti studentai į VU SA GMC valdžios organus bei studentų atstovai į kitus VU GMC ir VU SA darinius.

Konferencijos įžanga

Konferencijai įžanginį žodį tarė Sabina Gračiova, pasveikindama susirinkusius studentus ir iš Gyvybės mokslų centro, ir svečius, atvykusius iš kitų padalinių.

Konferenciją pasveikino ir VU GMC direktorius Gintaras Valinčius, padėkodamas Studentų atstovybei už kartu nuveiktus darbus bei palinkėdamas sekmės ateityje.

Konferencijai pirmininkauti išrinktas Klaudijus Melys, buvęs VU SA Ekonomikos ir verslo administravimo pirmininkas. Konferenciją protokalavo Grėta Gudonytė, VU SA GMC administratorė.

Ataskaitinė dalis

VU SA GMC 2017–2018 metų veiklos ataskaitos pristatymas. Pristatė Sabina Gračiova.
Ievos Lingytės nuotrauka.

VU SA GMC ataskaitinės dalies metu:

 • VU SA GMC 2017–2018 metų veiklos ataskaitą pristatė Sabina Gračiova. (Pilną ataskaitą galima rasti čia)
 • VU SA GMC veiklą revizuojanti Revizijos komisijos narė Danielė Ruminaitė pristato preliminarias išvadas apie VU SA GMC veiklą. Visa Revizijos komisijos ataskaita ir išvados bus pateiktos VU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu, gegužės 12 dieną.
 • VU SA GMC kolegialaus valdymo organo (Valdybos) pirmininkė Aurelija Cicilionytė pristato VU SA GMC Valdybos 2017–2018 metų veiklos rezultatus.

Buvo tvirtinama VU SA GMC 2017–2018 metų veiklos ataskaita. Ataskaitos tvirtinimo metu balsavo 45 studentai, iš jų, 45 buvo už. Ataskaita patvirtinta.

Rinkiminė dalis

VU SA GMC pirmininko rinkimai. Nuotraukoje – Miglė Gervytė. Ievos Lingytės nuotrauka.

Konferencijos metu taip pat buvo renkami studentai į VU SA GMC valdymo organus ir studentų atstovai į VU GMC ir VU SA darinius. Išrinkti:

 • VU SA GMC pirmininkė – Miglė Gervytė;
 • Studentų atstovai į VU GMC tarybą – Miglė Gervytė (ex officio), Aurelija Cicilionytė,  Juozas Nainys;
 • Studentų atstovai į VU GMC Ginčų nagrinėjimo komisiją – Sabina Gračiova, Miglė Kazokaitytė, Domas Rupkus;
 • Studentų atstovai į VU GMC Akademinės etikos komisiją – Tadas Penkauskas, Eglė Ovsianaitė;
 • Studentų atstovas į VU GMC Priėmimo-atestacijos komisiją – Miglė Kazokaitytė;
 • Studentų atstovas į VU GMC Erasmus praktikos ir atrankos komisiją – Gilija Grikštaitė;
 • Studentų atstovas į VU GMC Studijų kolegiją – Monika Pošiūnaitė;
 • Studentų atstovai į Studijų programų komitetus (SPK):
  • Į Neurobiologijos (BA) SPK – Denis Baronas;
  • Į Biologijos (BA) SPK – Žygimantas Valiuška;
  • Į Ekologijos (BA) SPK – Veslava Jakutait;
  • Į Molekulinės biologijos (BA) SPK – Justinas Kavoliūnas;
  • Į Genetikos (BA ir MA) SPK – Domas Rupkus (antrojo studentų atstovo tvirtinimas perduotas Valdybai);
  • Į Biofizikos (MA) SPK – Vilmantas Pupkis;
  • Į Neurobiologijos (MA) SPK – Rimantė Ražinskaitė;
  • Į Biologinės įvairovės (MA) SPK – Silvija Noriūnaitė;
  • Į Biochemijos (MA) SPK – Rimantė Žedaveinytė;
  • Į Aplinkotyros ir aplinkotvarkos (MA) SPK – studentų atstovo tvirtinimas perduotas Valdybai;
  • studentų atstovo tvirtinimas perduotas Valdybai;
  • Į Mikrobiologijos ir biotechnologijos (BA ir MA) SPK – Miglė Kazokaitytė (antrojo studentų atstovo tvirtinimas perduotas Valdybai);
  • Į Molekulinės biologijos (MA) SPK – studentų atstovo tvirtinimas perduotas Valdybai.

Kandidatų į studentų atstovus VU GMC taryboje pasisakymai. Ievos Lingytės nuotrauka.

 • VU SA GMC Valdyba – Miglė Gervytė (ex officio), Aurelija Cicilionytė, Gilija Grikštaitė, Julius Martinkus, Justinas Šakinis;
 • Studentų atstovai į VU SA Parlamentą – Miglė Gervytė (ex officio), Meda Jurevičiūtė, Ugnė Unguraitytė;
 • VU SA GMC delegatai į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją – Gilija Grikštaitė, Miglė Gervytė, Sabina Gračiova, Julius Martinkus, Miglė Kazokaitytė, Justinas Kavoliūnas, Rimantė Ražinskaitė, Justinas Šakinis, Aurelija Cicilionytė, Grėta Gudonytė.
 • Studentų atstovas į VU GMC Doktorantūros mokyklos Tarybą – Irmantas Mogila.

Visos konferencijos protokolą galima rasti čia.

Naujosios VU SA GMC pirmininkės Miglės Gervytės pasveikinimas.
Ievos Lingytės nuotrauka.