Dėstytojams patinka gauti atsaką: triumfuoja focus grupės | VU SA GMC

Dėstytojams patinka gauti atsaką: triumfuoja focus grupės

Prabėgus egzaminų sesijai ir įpusėjus pavasario semestrui, laikas refleksijai apie studijas. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės grįžtamojo ryšio programa pritraukia nemažai dėmesio, tačiau visgi norėtųsi, jog daugiau studentų išsakytų savo pastebėjimus apie dėstytojus ir studijų programą.

Pradėkime nuo pradžių: kas yra grįžtamasis ryšys?

Du kartus per metus Vilniaus universitete vykdomos internetinės apklausos bei studijų programos komiteto narių organizuojamos focus apklausos, kuriose studentai gali įvertinti ir išsakyti savo nuomonę apie studijų programą ir palikti atsiliepimus dėstytojams, siekiant patobulinti studijų procesą.

Kodėl svarbu studentui išsakyti savo nuomonę?

Su studento apgalvotais ir pagrįstais atsakymais susipažįsta dalyką dėstantis dėstytojas, studijų programos pirmininkas ir padalinio vadovybė, apklausų duomenys naudojami dėstomam dalykui ir studijų programai tobulinti, atestuojant dėstytoją.

Būtina suprasti, kad kiekvienas galime prisidėti prie savo studijų tobulinimo ne tik dėl savęs bet ir dėl kitų studentų gerovės. Dėstytojo Sigito Juzėno siūlymu: „Būtų gerai tiksliau jausti studijų pulsą. Gauti pastebėjimus, pasiūlymus, ypač konkrečiomis kurso temomis.“ Naudodamiesi grįžtamuoju ryšiu studentai gali atkreipti dėmesį į temas, su kuriomis turi daugiau sunkumų, taip palengvinant mokymosi procesą, o išsakydami pastabas apie dėstytojų metodiką padeda kelti pedagogines kompetencijas ir patiems dėstytojams.

Žingsniai geresnės studijų kokybės link

„Skirtingai nuo bendrų apklausų, focus grupės studentai atrodo labiau  motyvuoti ir kokybiškiau pasisako apie paskaitas ir dėstymą“, – samprotauja Doc. dr. Justas Kažys. Apklausų metu studentų išsakytą nuomonę dėstytojai naudoja tobulindami mokymo procesą, kartu kurdami draugišką universiteto aplinką. „Grupėje aptariamos problemos, pasidalinama nuomonėmis ir tik subrandintos, konstruktyvios pastabos, pasiūlymai pasiekia kitą pusę. Taip gal geriau suvokiama, kad iš tikro esame ne priešingos pusės, o bendruomenė, kurioje siekiame pažinimo.“ – Teigiamus atsiliepimus apie focus grupes išsakė Sigitas Juzėnas. Šiomis apklausomis džiaugiasi ir prof.Edita Sužiedelienė: „Privalumas  – informacija gaunama semestro eigoje ir geriau atspindi su kurso kokybe ir jo dėstymu susijusią situaciją.“

Dėstytojai teigia, kad grįžtamojo ryšio programa labai svarbi norint suprasti bendras tendencijas,  tiek savo daromas klaidas, taip pat ji skatina studentus atidžiau kreipti dėmesį į dėstomus dalykus, o tai yra naudinga abiejoms pusėms.

Visų dalyvavusių programoje dėstytojų atsiliepimai teigiami, o jų adaptacija prie studentų poreikių ir pageidavimų yra nuolatinė, paremta gautais apklausų rezultatais. Dalyvavusieji džiaugiasi galėdami tobulėti, kelti kompetencijas ir gerinti studijų programų kokybę.