Išvažiuojamieji rudens mokymai

Spalio 13–15 dienomis vyko VU SA GMC išvažiuojamieji rudens mokymai, kurių metu naujieji ir vyresnieji nariai užsiėmė iš anksto suplanuotomis naudingomis veiklomis.

Į mokymus buvo pakviesta lektorių, padėjusių gilinti VU SA GMC narių žinias. Apie komandos formavimą kalbėjo buvusi VU SA FF pirmininkė Ingrida Eimontienė – Burbaitė ir žmogiškųjų išteklių koordinatorė Kristina Anačinienė. Jos paaiškino su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria naujai susiformavusi komanda, taip pat įtraukė mokymų dalyvius į komandinius žaidimus. Užsiėmimą apie viešąjį kalbėjimą vedė VU SA EF pirmininkas Klaudijus Melys. Šis negailėjo patarimų apie tai, kaip savo kalbą padaryti patrauklesnę klausytojui. Po teorinės dalies sekė praktinis užsiėmimas, kuriame dalyviai taikė kątik gautas žinias.

Buvusi VU SA GMC informacinės srities koordinatorė, dabartinė VU SA atstovė ryšiams su visuomene Rimantė Ražinskaitė paaiškino, koks turėtų būti VU SA įvaizdis. Papasakotos pagrindinės taisyklės, ką VU SA nariai turėtų daryti ir ko nedaryti, kokio pobūdžio informacija reikėtų dalintis su studentais ir kokio viešinimo vengti. Nariams buvo pristatyta ir VU SA, VU SA GMC struktūra, kurią nupasakojo VU SA planavimų proceso koordinatorius Ignas Gaižiūnas. Taip nariai galėjo sužinoti, kaip VU SA GMC atrodo bendroje VU SA schemoje ir kam yra ataskaitingi tam tikri organai. Vėliau VU SA GMC nariai gilino žinias patys sudarinėdami VU SA struktūros schemą.

Taip pat mokymuose svečiavosi Centrinio biuro akademinio proceso reikalų koordinatorius Arnoldas Solovjovas, kuris praplėtė socialines-akademines narių žinias. Bazinė informacija buvo pateikta protmūšio forma, kuriame komandos kartu mokėsi ir ieškoti informacijos pagrindiniuose dokumentuose. Nariai dar buvo supažindinti ir su VU SA istorija, kurią papasakojo buvęs VU SA prezidentas Andrius Uždanavičius. Tai padėjo dalyviams įsivaizduoti VU SA kilmę ir raidos etapus, bei suprasti organizacijos svarbą tam tikrų istorinių įvykių kontekste. Be lektorių užsiėmimų nariai gavo dar ir kitokių užduočių. Viena iš jų – planavimų proceso simuliacija. Jos metu buvo galima susipažinti su veiksmais, kuriuos atlieka koordinatoriai, planuodami savo veiklą ateinantiems metams.

Kitas panašus kompetencijų kėlimas numatomas pavasarį, pavasario išvažiuojamųjų mokymų metu.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, efektyviai atstovaujanti studentams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.