VU SA GMC pusmečio darbų apžvalga | VU SA GMC

VU SA GMC pusmečio darbų apžvalga

L. Juzumo nuotr.

Žengdama į naujuosius metus, pasiruošusi naujiems darbams ir iššūkiams, VU SA GMC apžvelgia praėjusio pusmečio veiklą, atliktus darbus ir pasiekimus.

Vasara – kompetencijų kėlimo ir pasiruošimo mokslo metams laikotarpis

Organizacijos nariai, siekdami gilinti žinias ir kelti kompetencijas, liepos mėnesį dalyvavo VU SA vasaros, socialinės ir akademinės sričių bei studentų atstovų koordinatorių ir marketingo, organizacinės bei informacinės sričių išvažiuojamuosiuose mokymuose. VU SA GMC nariams jų metu įgytos žinios ir išsikelti tikslai padėjo VU SA GMF 2016–2017 metų veiklos planavimuose. Suplanuotos veiklos įgyvendinimas prasidėjo liepos–rugpjūčio mėnesiais pasiruošimu naujų studentų priėmimui ir integracijai į Universitetą. Surinkta kuratorių komanda, padedanti atsakyti į aktualius ir svarbius pirmakursiams klausimus. Suorganizuota Gamtos mokslų fakulteto pirmakursių stovykla, kurios metu naujieji studentai supažindinti su socialine ir akademine informacija bei universiteto tvarka.

Studijų kokybės gerinimo link

Pusmečiui įpusėjus VU SA GMC nariai dalyvavo VU SA GMF rudens išvažiuojamuosiuose mokymuose. Siekiant užtikrinti kokybišką studentų konsultavimą, visi nariai turėjo išlaikyti bazinių socialinių-akademinių žinių testą. Semestras buvo turiningas darbais VU SA GMC nariams.Apklausti studentai, grįžę iš ERASMUS mainų programos po pavasario semestro. Toliau ieškota sprendimo dėl trūkstamų mokymosi išteklių: peržiūrėti dėstytojų, pažadėjusių atnaujinti privalomąją literatūrą, dalykų aprašai. To nepadariusiems išsiųsti priminimo laiškai. Taip pat surasti 4 nauji dėstytojai, kurie sutiko pradėti naudotis virtualiąja mokymosi aplinka. Surinkta informacija apie gerąsias atsiskaitymų patirtis mūsų fakultete ir suteiktas grįžtamasis ryšys trims dėstytojams, įtraukiant ir antrosios pakopos studentus. Taip pat surinkta informacija apie laboratorinių darbų vykdymą skirtingose grupėse.

Rudens semestras į Gamtos mokslų fakultetą atnešė daug permainų. Reaguojant į naujų kamieninių akademinių padalinių – VU GMC ir VU CHGF – susikūrimą, buvo inicijuotas susitikimas su prof. O. Rukšėnu ir prof. E. Butkumi. Jo metu pristatyti pokyčiai ir kita studentams aktuali informacija. Vos tik buvo įsteigti nauji padaliniai, surengta VU SA GMF Neeilinė ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu buvo patvirtinti VU SA GMC nuostatai ir išrinkti nauji studentų atstovai.

Socialinė aplinka mokslui ir laisvalaikiui

Rūpinantis studentų saugumu lapkričio 16 d. fakultete suorganizuota atšvaitų dalinimo akcija. Gerinant studentų informacijos paieškos įgūdžius, kartu su VU biblioteka organizuotas seminaras „Kaip rasti tai, ko neranda „Google“?“ ir tradicinis VU SA GMC renginys „Knygų mugė“. Be visa to, pradėti organizaciniai darbai ir lektorių paieška tarptautinei mokslinei konferencijai The Coins 2017: atidaryta registracija, rasti devyni lektoriai iš Lietuvos, Estijos, Izraelio, Amerikos. Įsivyraujant šventinei nuotaikai VU SA GMC bendruomeniškumui skatinti vyko kartu su SGMD organizuotas renginys „Kalėdinė arbatėlė“. Taip pat buvo surengta Kalėdinė socialinė akcija, kurios metu organizacijai „Caritas“ padovanoti studentų paaukoti žaislai bei mokykliniai reikmenys vaikams. Semestrą užbaigė kartu su VU GMF muzikiniu teatru organizuotas miuziklas „Aš. Aš?“

Taigi šį pusmetį siekėme kelti narių kompetencijas, gerinti studentų integraciją į Universitetą. Norėdami užtikrinti studijų kokybę rinkome informaciją apie atsiskaitymus, tikrinančius studentų kompetencijas, laboratorinių darbų vertinimus ir vykdėme grįžtamąjį ryšį. Kūrėme palankią aplinką studentų saviraiškai.