VU SA GMC rudens visuotinis susirinkimas

Lapkričio 21 dieną VU SA GMC nariai susibūrė į pirmąjį šių mokslo metų visuotinį susirinkimą.

Jo metu naujiesiems ir seniesiems nariams buvo pristatytas pagrindinis šių metų veiklą aprašantis dokumentas – VU SA GMC metų veiklos planas. Su juo supažindino VU SA GMC pirmininkė Sabina Gračiova. Buvo pristatytos pagrindinės probleminės bylos, atsakingi sričių koordinatoriai pakomentavo vykdomas ir planuojamas su bylomis susijusias veiklas, bei aptarė jau pasiektus rezultatus. Vėliau VU SA GMC studentų atstovų koordinatorė Miglė Gervytė išsamiai papasakojo apie mūsų fakultete esančias komisijas, komitetus ir kitus darinius, kuriuose yra studentų atstovai ir pristatė, ką kiekvienas darinys veikia Universiteto ir studentų labui bei ką studentai yra nuveikę šiose komisijose.

Tada žodis buvo suteiktas VU SA GMC Valdybos pirmininkei Aurelijai Cicilionytei. Ji supažindino narius su kolegialaus valdymo organo sąvoka, vykdoma veikla. Taip pat buvo pristatyta šios kadencijos VU SA GMC Valdybos sudėtis, taigi nariai sužinojo, kas papildomai, be pirmininko ir koordinatorių, rūpinasi sklandžia Studentų atstovybės mūsų Centre veikla.

Galiausiai susirinkimo dalyviai praplėtė ir savo akademines žinias apie šiuo metu bene aktualiausią temą Universitete – rotaciją. VU SA Centrinio biuro akademinio proceso reikalų koordinatorius Arnoldas Solovjovas pasistengė suprantamai išaiškinti pagrindines rotacijos ypatybes, sąvokas, terminus, taip pat atsakė į užduotus klausimus.