VU SA GMF Neeilinė ataskaitinė-rinkiminė konferencija | VU SA GMC

VU SA GMF Neeilinė ataskaitinė-rinkiminė konferencija

L. Juzumo nuotr.

Š.m. gruodžio 6 dieną Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (VU GMC) vyko Vilniaus universiteto  Studetų atstovybės Gamtos mokslų fakultete (VU SA GMF) Neeilinė atsakaitinė-rinkiminė konferencija.

Pokyčių vedami

Įsikūrus naujajam Gyvybės mokslų centrui ir patvirtinus naują centro struktūrą, anot Konferencijoje dalyvavusio laikinai direktoriaus pareigas einančio prof. Eugenijaus Butkaus, ir VU GMF dėstytojai, ir studentai patiria vidinę reorganizaciją. Vis dėlto pokyčiai buvo laukti ir šiuo metu stengiamasi juos kuo sklandžiau pabaigti. Džiaugiamasi, kad studentai operatyvūs ir organizuotai atlieka savo vidinį persitvarkymą. Naujojo Biomokslų instituto vadovas prof. Osvaldas Rukšėnas taip pat pasveikino Konferencijos dalyvius ir palinkėjo sėkmingo darbo ir sklandaus bendradarbiavimo.

Patvirtintas nuostatų projektas ir išrinkti studentų atstovai į naująją Tarybą

Įvykdytas vienas svarbiausių konferencijos uždavinių: pristatytas ir patvirtintas VU SA GMC nuostatų projektas. Ne mažiau svarbus buvo studentų atstovų į VU GMC Tarybą rinkimų etapas. Iš trijų savo kandidatūras iškėlusių studentų (Egidijus Kinderis, Juozas Nainys ir Daina Pamedytytė) atstovais buvo išrinkti Molekulinės biologijos ketvirto kurso studentas, VU SA Prezidentas Egidijus Kinderis ir Biochemijos doktorantūrą studijuojantis Juozas Nainys.

Taip pat vyko rinkimai į VU GMC komisijas (VU GMC Ginčų nagrinėjimo, VU GMC Akademinės etikos, VU GMC Dėstytojų priėmimo-atestacijos komisijas), patvirtinta VU SA GMC Valdyba ir perrinktas vienas VU SA Parlamento narys.

Konferencija buvo uždaryta sveikinimo žodžiu nuo taip pat naujai įsikūrusio Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU ChGF) studentų.