VU SA informacinės, marketingo ir organizacinės sričių mokymai | VU SA GMC

VU SA informacinės, marketingo ir organizacinės sričių mokymai

Liepos 14–16 dienomis Vilniaus universiteto Studentų atstovybė organizavo informacinės, marketingo ir organizacinės sričių mokymus, kuriuose dalyvavo ir VU SA GMC atitinkamų sričių koordinatoriai.

Mokymai skirti koordinatorių bendrųjų bei dalykinių kompetencijų kėlimui ir skirtingų organizacijos padalinių bendradarbiavimo plėtojimui. Didelis dėmesys taip pat buvo skiriamas pabrėžti informacinės, marketingo ir organizacinės sričių komunikacijos bei bendradarbiavimo svarbą.

Paskaitos

Mokymu metu kiekvienos srities koordinatoriai buvo įvedami į srities veiklą ir supažindinami su srities atstovybės tikslais. Įvadą atliko kiekvienos srities Centrinio biuro koordinatoriai: informacinės srities – Agnė Miklušytė ir Rimantė Ražinskaitė, marketingo srities – Einius Mišeikis ir Edvardas Tamutis, organizacinės srities – Violeta Makačinaitė.

Taip pat mokymų dalyviai klausėsi ir kitų paskaitų. VU SA alumni Vladi Abdulajev vedė paskaitą apie partizaninį marketingą, supažindino su jo rūšimis bei pavyzdžiais. Į mokymus buvo atvykusios ir Institucinio stiprinimo fondo komisijos narės Julija Lekavičiūtė ir Gabrielė Steponavičiūtė, kurios pasakojo apie vadovavimą komandai, jos formavimą, davė patarimų naujiesiems koordinatoriams ir organizavo užduotis bei simuliacijas, ugdančias komandos valdymo kompetencijas.

Į mokymus buvo atvykęs ir VU SA Prezidentas Egidijus Kinderis. Jis pristatė VU SA pokyčių kepurę – bendrus šių metų tikslus, įgyvendinamus visos organizacijos mastu.  Dar viena iš vykusių paskaitų – apie socialinius tinklus, jų svarbą ir efektyvų jų naudojimą viešinimo tikslais. Šią paskaitą vedė VU SA veteranė Meda Lazdauskaitė.

Žinių pritaikymas

Po paskaitų, kiekvienos srities mokymų dalyviai turėjo savo sričių planavimus. Jų metu sritys gryninosi, kokius tikslus turės įgyvendinti per ateinančius mokslo metus, tam, kad užtikrintų savo veiklos kokybę metų eigoje. Taip pat, sričių koordinatoriai dalyvavo diskusijoje su VU SA veteranais Benu Aldakausku, Julija Lekavičiūte, Mindaugu Taločka ir Paulium Mockevičiumi, kurie dalinosi jų veikimo organizacijoje patirtimi su naująja koordinatorių karta.

Mokymus užbaigė Rimantės Ražinskaitės organizuota simuliacija „Laikas – pinigai“, kurios metu mokymų dalyviai užtvirtino mokymų metu sukauptas žinias bei įgytas kompetencijas.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, efektyviai atstovaujanti studentams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.